Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

OCOP - cơ hội “vàng” cho nông sản Hà Giang

Với đặc trưng về khí hậu, thổ nhưỡng, Hà Giang có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng.