Hưng Thịnh

Cổ phiếu của Nông dược HAI bị đình chỉ giao dịch

Mã HAI sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9, cùng thời điểm với FLC do vi phạm các quy định về công bố thông tin.