Hưng Thịnh

CÔNG NGHỆ SỐ

Hyundai cảnh báo đại lý về tình trạng bán chênh giá

Hãng xe Hàn Quốc trở thành thương hiệu mới nhất gửi cảnh báo các đại lý tại Mỹ về việc tăng giá bán quá cao so với giá công bố chính hãng.