Hưng Thịnh

Các công ty công nghệ đối mặt với án phạt tại Nga

Google và Meta, chủ sở hữu Facebook, là hai trong số những công ty công nghệ đối mặt với các án phạt tại Nga.