Hưng Thịnh

12 sản phẩm 'Made by FPT' được vinh danh Sao Khuê 2022

Tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022 – giải thưởng danh giá nhất của ngành phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) tổ chức, 12 nền tảng, giải pháp số trong Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện "Made by FPT" đã được vinh danh.