Hưng Thịnh

Thanh Hóa: Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam tiếp tục được gia hạn

Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân sẽ được gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê đất tới năm 2023.

Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam (tại các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân) tới ngày 30/4/2023, sau đề nghị của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn - chủ đầu tư dự án.

Theo văn bản chấp thuận này, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng tiến độ, trong trường hợp quá thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được nhà nước cho thuê đất sẽ không được tiếp tục gia hạn và Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý. Đồng thời, chủ đầu tư dự án sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án. 

Bất động sản - Thanh Hóa: Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam tiếp tục được gia hạn

Công trình kiến trúc tre luồng tại dự án.

Trên cơ sở việc gia hạn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện dự án và đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật; chỉ triển khai thi công dự án khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

Ngoài ra, trong thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan Nhà nước, cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Thọ Xuân thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 9516/UBND-NN ngày 01/7/2022 đối với việc giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại (9,82 ha) trong trường hợp dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. 

Trong đó, hướng dẫn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn xác định, bóc tách diện tích đề nghị Nhà nước cho thuê đất, điều chỉnh mục tiêu dự án phù hợp với việc sử dụng đất, điều chỉnh các hạng mục công trình dự án phù hợp với việc đầu tư theo tiến độ cho thuê đất. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư theo quy định.

Dự kiến, tại dự án xây dựng tượng đài vua Lê Thái Tổ, vì vậy, văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách, sát sao chịu trách nhiệm chủ trì, khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn thực hiện xây dựng hoàn thiện mẫu phác thảo theo ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định chậm nhất vào ngày 30/9/2022.

Còn lại, các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương sở tại theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam tại các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, đảm bảo dự án được triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, xây dựng, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam có vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trên diện tích 159,2 ha, quy hoạch xây dựng tại 4 xã, gồm: Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh huyện Thường Xuân.

Dự kiến trong giai đoạn 1 được đầu tư 200 - 300 tỷ đồng. Tiếp đó, từ 2020 - 2025 đầu tư khoảng 800 - 1.000 tỷ đồng. Tuy vậy, quá trình triển khai dự án vẫn đang chậm tiến độ do nhiều vướng mắc, đến nay, vẫn còn 9,82 ha của 33 hộ thuộc địa phận xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân chưa giải quyết ổn thỏa. UBND tỉnh Thanh Hóa đã gia hạn thời gian thực hiện dự án tới lần thứ 10 song đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.