Tham vọng kỷ lục lợi nhuận, Novaland mới hoàn thành 28% kế hoạch sau 6 tháng

Năm 2022, Novaland dự kiến doanh thu đạt gần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 6.500 tỷ đồng nhưng kết quả thực hiện nửa đầu năm còn thấp.

Theo BCTC vừa được công bố, trong quý II/2022, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK:NVL) đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 4,5% và lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính đem lại cho doanh nghiệp 1.651 tỷ đồng, tăng 24% trong khi chi phí tài chính lại được tiết giảm 37%. Ngoài ra, chi phí bán hàng đi ngang ở mức 183 tỷ đồng, còn chi phí quản lý tăng 35% lên 394 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2022 của Novaland đạt 1.048 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với cùng kỳ năm trước nhưng thu nhập khác lại giảm 6 lần so với cùng kỳ xuống còn 275 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Novaland báo lãi đi lùi so với cùng kỳ xuống chỉ còn hơn 772 tỷ đồng, giảm 41%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận hơn 4.614 tỷ đồng tổng doanh thu thuần hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Cơ cấu doanh thu của Novaland chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đề ra mục tiêu hoạt động với doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, tăng 141% so với thực hiện 2021; lãi sau thuế 6.500 tỷ đồng, tăng 88% so với thực hiện năm 2021. Đây đều là mức kỷ lục của cả doanh thu lẫn lợi nhuận kể từ ngày thành lập của doanh nghiệp. 

Theo đó sau nửa năm, Novaland mới hoàn thành được 13% mục tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành được 28% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của Novaland tương đối tích cực với mức dương 3.382 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận 15.266 tỷ đồng các khoản phải trả bù trừ cho sự gia tăng của hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Dòng tiền đầu tư ghi nhận sự đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính của Novaland khi đã chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tới 16.148 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ.

novaland-nguoiduatin-1659493344.jpeg

Về tài sản, tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản của Novaland đạt 239.277 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ.

Cơ cấu tài sản ghi nhận là sự tăng vọt của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 44.212 tỷ đồng, tăng 67% và hàng tồn kho đạt 125.506 tỷ đồng, tăng 14% (chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng như: tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí khác liên quan dự án).

94% trong tổng hàng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tiền và tương đương tiền đạt 17.004 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu nằm ở khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng (11.854 tỷ đồng, tăng khoảng 2.600 tỷ đồng so với đầu năm).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2022 của doanh nghiệp là 194.813 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu kỳ. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt tới 12.561 tỷ đồng, tăng 51%.

Nợ vay của Novaland gia tăng khá mạnh, đa phần nằm ở khoản vay từ việc phát hành trái phiếu. Cụ thể: vay ngắn hạn đạt 23.332 tỷ đồng, tăng 22% (trong đó vay trái phiếu là 14.368 tỷ đồng, tăng gấp đôi); vay dài hạn đạt 45.235 tỷ đồng, tăng 9% (trong đó vay trái phiếu 35.294 tỷ đồng, tăng 20%).

Link nội dung: https://kinhtenet.vn/tham-vong-ky-luc-loi-nhuan-novaland-moi-hoan-thanh-28-ke-hoach-sau-6-thang-1762.html