Hưng Thịnh

Dự kiến xuất khẩu thủy sản vượt mốc 10 tỷ USD trong năm 2022

Ngày 23/8, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Giải pháp tăng cường thực thi chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định”.