Dự án khu định cư Việt Sing tại Bình Dương: Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo giấy tờ?

Quá trình thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Dương giao cho Becamex Corp thực hiện Dự án khu định cư Việt Sing được người dân phản ánh có nhiều vấn đề cần được làm rõ.

Thu hồi hàng trăm thửa đất để làm dự án khu định cư

Theo hồ sơ Người Đưa Tin có được, vào ngày 27/01/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 657/QD-CT về việc thu hồi 1.892.525m2 đất gồm 342 thửa hiện do các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang quản lý sử dụng và đất công tại xã Bình Hòa, xã Thuận Giao, xã An Phú (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) giao cho Công ty Thương mại - Đầu tư và Phát triển (Becamex Corp) để bồi thường, nhằm thực hiện dự án Khu định cư Việt Sing. Trong quyết định cũng nêu rõ, giao cho Becamex Corp quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi để tổ chức kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất để làm cơ sở bồi thường đất và tài sản trên đất cho người bị thu hồi.

Danh sách kèm theo quyết định này có tên Bồ Thị Thu (số thứ tự trong danh sách là 82, số hồ sơ là 94 với diện tích thu hồi 9.718m2 và diện tích đã đền bù 9.718m2; đất nằm tại địa chỉ thuộc ấp 04, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương - nay là phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Võ Kim Liên (số thứ tự trong danh sách là 58, số hồ sơ là 76 với diện tích thu hồi 8.239m2 và diện tích đã đền bù 8.239m2; đất nằm tại địa chỉ thuộc ấp 04, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương - nay là phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngày 02/04/2004, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2926/QĐ-CT thu hồi 66 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 81/QSDĐ/2004 cho Công ty Becamex Corp. Trong đó, có thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bồ Thị Thu (thửa đất này đã được UBND huyện Thuận An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08/12/1998 cho hộ gia đình bà Bồ Thị Thu) và bà Võ Kim Liên (thửa đất này đã được UBND huyện Thuận An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 06/08/1998, cho hộ gia đình bà Võ Kim Liên).

Bất động sản - Dự án khu định cư Việt Sing tại Bình Dương: Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo giấy tờ?

Bà Bồ Thị Kim Anh và Bồ Thị Kim Loan chỉ tay vào diện tích đất của gia đình mình bị thu hồi để thực hiện dự án Khu định cư Việt Sing.

Vào năm 2008, bà Bồ Thị Thu mất, các con của bà là Bồ Thị Kim Loan và Bồ Thị Kim Anh được thừa kế di chúc và đứng ra quản lý diện tích đất trên của mẹ để lại. Cũng trong giai đoạn này, bà Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh và bà Võ Kim Liên có nghe thông tin từ một số người dân về việc UBND tỉnh Bình Dương có quyết định thu hồi đất của hàng trăm hộ dân để giao cho Công ty Becamex Corp thực hiện Dự án khu định cư Việt Sing.

Chia sẻ với PV, bà Bồ Thị Kim Loan cho biết: “Gia đình tôi không biết chính xác là diện tích đất của mình có bị thu hồi hay không vì trong suốt quá trình thực hiện thu hồi đất, Becamex Corp đã không sử dụng diện tích đất của gia đình để xây dựng Khu định cư Việt Sing. Đến hiện nay cũng vậy, phần diện tích đất của gia đình tôi vẫn đang để trống, không có triển khai thực hiện dự án gì”. Về ý kiến này, bà Võ Kim Liên cũng cùng chung chia sẻ.

Trong quá trình đi làm thủ tục để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất của hộ gia đình nêu trên, bà Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh và Võ Kim Liên mới được các cấp chính quyền của huyện Thuận An, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo bằng văn bản cho hai hộ biết thửa đất đứng tên hộ gia đình bà Bồ Thị Thu và bà Võ Kim Liên đã bị UBND tỉnh Bình Dương thu hồi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Bồ Thị Thu, Võ Kim Liên cũng đã bị thu hồi.

Dấu hiệu giả mạo giấy tờ?

Theo trình bày của bà Loan và Liên, đây là lần đầu tiên các bà được biết đến các quyết định thu hồi đất này. Các cấp chính quyền cũng không cung cấp cho các bà bản sao của các quyết định này, mà thông qua các quan hệ xã hội, hai bà mới xin được bản photocopy các quyết định. Sau khi xem các quyết định, các bà mới biết hộ gia đình mình có quyền lợi được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất, được thể hiện trong các quyết định trên. Đáng chú ý, từ năm 2004 cho đến thời điểm hiện nay, bà Bồ Thị Thu (thời điểm chưa chết), Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh và bà Võ Kim Liên chưa được nhận bất kỳ văn bản, tài liệu, quyền lợi nào từ các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương và Becamex Corp theo quy định.

Cũng theo các bà, họ chưa bao giờ được tham gia họp, ký văn bản liên quan đến hồ sơ thu hồi đất và hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của gia đình. Các quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Dương đối với hộ bà Bồ Thị Thu và hộ bà Võ Kim Liên. Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Dương đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ Bồ Thị Thu và hộ bà Võ Kim Liên. Họ cũng chưa nhận được bất kỳ quyền lợi nào (đất đền bù tái định cư…) liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình theo quy định của pháp luật đất đai.

Bất động sản - Dự án khu định cư Việt Sing tại Bình Dương: Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo giấy tờ? (Hình 2).

Bà Võ Kim Liên chỉ tay vào diện tích của gia đình mình bị thu hồi để thực hiện dự án Khu định cư Việt Sing.

Bất ngờ hơn, sau đó, các bà được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết và cung cấp 01 bản sao “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa bà Bồ Thị Thu và ông Bùi Quang Chiến được lập vào ngày 02/12/2002. Theo đó, bà Bồ Thị Thu đã bán toàn bộ diện tích đất của mình cho ông Bùi Quang Chiến. Hợp đồng này có xác nhận của UBND xã An Phú. Trong khi đó, bà Võ Kim Liên cũng được cung cấp 01 bản sao “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa bà Võ Kim Liên và ông Nguyễn Văn Hoàng. Hợp đồng này được lập vào ngày 01/07/2002, theo đó bà Võ Kim Liên đã bán toàn bộ diện tích đất của mình cho ông Nguyễn Văn Hoàng. Hợp đồng này cũng có xác nhận của UBND xã An Phú.

Bà Bồ Thị Kim Loan và Võ Kim Liên khẳng định không hề biết và ký vào hợp đồng này và đây là lần đầu tiên các bà biết về việc này. Các chữ ký và dấu lăn tay trong các “Hợp đồng” này không phải là chữ ký của mình và có dấu hiệu bị giả mạo chữ ký?

Cũng theo chia sẻ của bà Bồ Thị Kim Loan và Võ Kim Liên, cho thấy các “Hợp đồng chuyển nhượng” quyền sử dụng đất này không có giá trị pháp lý để làm căn cứ xác định quyền sử dụng hợp pháp của ông Bùi Quang Chiến, Nguyễn Văn Hoàng đối với thửa đất nhận chuyển nhượng theo các Hợp đồng nêu trên. Điều này được càng khẳng định và xác nhận bởi việc ngày 27/01/2004, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 658/QĐ-CT về việc thu hồi đất do các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng giao cho Becamex Corp để bồi thường trong dự án khu định cư Viet Sing và điều chỉnh tại Quyết định số 1624/QĐ-CT ngày 18/04/2005. Nguyên nhân là tại các Quyết định này vẫn thể hiện tên người sử dụng đất bị thu hồi đất và được đền bù đất khi bị nhà nước thu hồi đất là bà Bồ Thị Thu và bà Võ Kim Liên – người đứng tên hợp pháp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy, việc các bà Bồ Thị Kim Loan và Bồ Thị Kim Anh là thành viên của hộ gia đình bà Bồ Thị Thu, đồng thời là những người thừa kế hợp pháp của bà Bồ Thị Thu và bà Võ Kim Liên không được nhận bất kỳ quyền lợi nào từ các quyết định thu hồi đất nêu trên, càng cho thấy sự bất thường trong vụ việc.

Trước sự việc này, các bà Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh và bà Võ Kim Liên đã nộp đơn tố cáo, vì cho rằng hành vi làm giả các “Hợp đồng chuyển nhượng” quyền sử dụng đất, làm giả chữ ký và lăn tay của các bà và các thành viên trong gia đình. Mục đích của hành vi phạm tội là để chiếm đoạt các quyền và lợi ích được nhà nước đền bù khi nhà nước thu hồi đất.

Liên quan đến vụ việc, ngày 17/8/2023 vừa qua, Bộ Công an đã có công văn giao Thanh tra Bộ Công an xác minh xử lý vụ việc của bà Bồ Thị Kim Anh. Sau khi xác minh, căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Công an đã yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết. Song song đó, vào ngày 5/10/2023 vừa qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng có công văn yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thuận An xem xét, giải quyết vụ việc của bà Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh, Võ Kim Liên.
Văn phòng Luật sư Quang Minh Hà Nội (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) – là văn phòng luật sư bảo về quyền và lợi ích của bà Bồ Thị Kim Loan, Bồ Thị Kim Anh và bà Võ Kim Liên cũng như đại diện theo ủy quyền của các bà là ông Trịnh Hữu Hòa cũng đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh Bình Dương đề nghị và yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất và đền bù cho các bà khi nhà nước thu hồi đất. UBND tỉnh Bình Dương đã trả lời văn bản, yêu cầu Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời, tuy nhiên đến nay đã nhiều tháng vẫn im lặng.

NHÓM PV