Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Quyết liệt xử lý, ngăn chặn phân bón giả

Sản xuất phân bón giả từ hóa chất trôi nổi đang là vấn đề nhức nhối tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân. Trước tình hình đó, TP. Hồ Chí Minh đã ra "tối hậu thư", quyết tâm ngăn chặn phân bón giả, kém chất lượng.