Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

GenZ ít hài lòng với công việc, làm sao để giữ chân người tài?

Khảo sát của PwC với 18.000 nhân viên cho thấy có tới 53% nhân sự genZ ít hài lòng với công việc, cùng với đó là muốn tăng lương và dự định nghỉ việc cao không kém.