Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phá rừng nguyên sinh

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, có sự sai lệch số lượng gỗ tự nhiên đã bị chặt phá so với biên bản của Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lập trước đó.