Hưng Thịnh

ĐỜI SỐNG

Toàn cảnh kênh đào 2.300 tỷ đồng tại Nam Định

Cụm công trình kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trị giá 2.300 tỷ đồng, sắp hoàn thành sau hơn 2 năm thi công.