ĐỜI SỐNG

Tập đoàn VsetGroup khắc phục thiếu sót, đảm bảo kinh doanh tuân thủ pháp luật hướng tới phát triển bền vững

Lần đầu tham gia phát hành chứng khoán gây nên lỗi vi phạm, VsetGroup đã nghiêm túc thực hiện và chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt hành chính. Nhìn lại 8 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn VsetGroup đang nỗ lực cải thiện, đổi mới hoàn thiện những thiếu sót, đảm bảo kinh doanh tuân thủ pháp luật hướng tới phát triển bền vững.