Hưng Thịnh

Bình Thuận: Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tạo điều kiện thuận tiện cho công dân!

Công dân có đơn tố cáo ông Đặng Duy Thông, chủ tịch UBND xã Hòa Thắng. Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, ông Mai Văn Vụ ban hành Thông báo không thụ lý đơn tố cáo! Công dân phản bác nêu lý do chưa đúng, ông Mai Văn Vụ ban hành Thông báo thu hồi Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo!