Vingroup muốn phát hành cổ phiếu huy động hơn 1 tỷ USD

13/03/2019

Vingroup dự kiến thu về 25.000 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ sắp tới. Trong đó, 10.000 tỷ đồng dùng trả nợ, 6.000 tỷ đồng đầu tư vào VinFast, VinSmart và VinTech, 4.000 tỷ đồng chi trả chi phí đầu tư tài sản và 5.000 tỷ đồng làm vốn lưu động.

Vingroup muốn phát hành cổ phiếu huy động hơn 1 tỷ USD - Ảnh 1

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

Theo đó, Vingroup muốn chào bán 250 triệu cổ phần với giá chào bán dự kiến trên 100.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị huy động vốn hơn 25.000 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn giá cổ phiếu Vingroup trên sàn chứng khoán, hiện đang là 118.600 đồng/cổ phiếu. Vingroup cho biết, giá bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Số cổ phần này chiếm 7,833% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành. Nếu bán hết, 250 triệu cổ phần sẽ chiếm 7,264% vốn của Vingroup.

Vingroup cho biết, số tiền 25.000 tỷ đồng thu về sẽ được dùng vào các hoạt động: Trả các khoản gốc và lãi vay 10.000 tỷ đồng; Chi trả chi phí đầu tư tài sản 4.000 tỷ đồng; Đầu tư vào Vinfast 3.000 tỷ đồng; Đầu tư vào Vinsmart 2.000 tỷ đồng; Đầu tư vào VinTech 1.000 tỷ đồng. Số tiền 5.000 tỷ đồng còn lại được dùng cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn ngắn hạn cho Vingroup và các công ty con.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2019, số lượng nhà đầu tư được chào bán không quá 5 tổ chức. Lượng cổ phần chào bán đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo doanhnhan.vn