Trong tháng 12/2018, Bộ Công Thương báo cáo kịch bản tăng giá điện 2019

04/12/2018

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, chiều 3/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cho biết trong mấy ngày gần đây, sau cuộc họp công bố chi phí giá thành sản xuất giá điện năm 2017 của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu chúng ta không đọc kỹ có thể hiểu năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lãi.

[Caption]

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cung cấp thông tin về điều hành giá điện trong năm 2019 

Do vậy, Thứ trưởng giải thích lại, theo quy định chung để xác định được giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành có liên quan sẽ xem xét kỹ và mời kiểm toán độc lập kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, con số tổng doanh thu bán điện của EVN là 289.954 tỷ đồng nhưng tổng chi phí sản xuất là 291.278 tỷ đồng. Như vậy rõ ràng chỉ tính đơn giản, kinh doanh bán điện đang bị lỗ.

Tuy nhiên, EVN có thêm thu nhập khác như tiền gửi ngân hàng, cổ tức... bù lại.

Ngoài ra, còn hơn 5.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa được cộng vào chi phí giá thành sản xuất điện, nếu cộng tất cả thu, chi, chênh lệch tỷ giá, ngành điện lỗ 2.219 tỷ đồng.

Về kịch bản điều hành giá điện 2019, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương thực nghiêm túc không điều chỉnh tăng giá điện. Tuy nhiên, việc xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 24 của Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương cũng cho biết đang xây dựng 4 kịch bản cung ứng điện cho năm 2019.

Hiện nay, Bộ khẳng định xem xét kỹ xây dựng các kịch bản giá điện theo đúng quy định, EVN xây dựng phương án, Bộ phối với Bộ Tài chính đánh giá chi phí sản xuất điện, đồng thời phối hợp Tổng cục Thống kê đánh giá tác động khi tăng giá điện.

Bộ Công Thương sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ về kịch bản giá điện năm 2019 trong tháng 12/2018, trên cơ sở đó sau khi nhận được ý kiến, Bộ xem xét hoàn chính để báo cáo Chính phủ.

Bộ Công Thương cam kết đảm bảo đủ điện cho sản xuất. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước thủy điện khô hạn, Bộ Công Thương cũng huy động thêm các nguồn điện từ nhiệt điện dầu, vì vậy giá thành sản xuất kinh doanh điện có thể đắt hơn.

Nhật Linh 

Theo thoibaokinhdoanh.vn