Công nghệ thông minh đang “len lỏi” vào thị trường vật liệu xây dựng

“Hiện lượng xuất khẩu vật liệu xây dựng (VLXD) rất lớn. Riêng xi măng năm 2019 tiêu thụ khoảng 65 triệu tấn nhưng xuất khẩu trên 32 triệu tấn, tức xuất khẩu một nửa. Thị trường VLXD cung đang vượt cầu, mà điều này sẽ nảy sinh vấn đề là sản phẩm sẽ chuyển từ khối lượng sang chất lượng và ứng dụng mạnh công nghệ để cạnh tranh. Đây được xem là thời kì chuyển đổi tích cực của ngành VLXD, “bình cũ rượu cũ”, các sản phẩm đi hẳn vào chiều sâu”.