Hà Nội: Mở rộng mạng lưới, tối ưu hóa luồng tuyến trong hoạt động xe buýt

Năm 2019, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ tập trung triển khai hiệu quả "Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt giai đoạn 2016-2020", góp phần thực hiện chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố.