Hoằng Hóa - Thanh Hóa: Nhà thầu tráo đất thành đá để làm đường

Đưa vật liệu không đảm bảo chất lượng vào làm đường giao thông, chủ đầu tư lơ mơ trong việc cung cấp thông tin dự án. Khi phóng viên phản ánh sai phạm thì đại diện chủ đầu tư mong thông cảm.