Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Chính quyền có bao che cho sai phạm?

Chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý đã phân lô bán nền, san lấp diện tích đất vượt quá diện tích được giao … Đó là những phản ánh của người dân tại Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.