Lộc Hà - Hà Tĩnh: Mập mờ hồ sơ xây dựng giao thông nông thôn xã

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thông mới, UBND xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã lập hồ sơ xây dựng công trình mương thoát nước bê tông xi măng tại nhiều tuyến đường thôn. Tuy nhiên, khi thi công chủ đầu tư đã tiến hành lắp mương thành mỏng của Cty bê tông Viết Hải sai với hồ sơ ban đầu nhằm hưởng chính sách hỗ trợ xi măng nhưng không thành.