“Đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam”

Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty điện tử Samsung Shim Won Hwan và Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.