Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast đi vào sản xuất

Sáng 14/6, nhà máy sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup đã đi vào sản xuất hàng loạt sau đúng 21 tháng xây dựng.