Hội Báo toàn quốc 2019: Đề cao chuẩn mực văn hóa ứng xử

Hội Báo toàn quốc 2019 diễn ra rất nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng, những người làm báo và cơ quan quản lý, nhất là hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử”.