Đường sắt mới Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ đi qua 8 tỉnh

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được xây dựng khổ tiêu chuẩn 1.435mm, với tốc độ thiết kế 160km/giờ để khai thác tối đa tiềm năng vận tải hàng hóa.