Đóng góp thiết thực vì người nghèo thông qua tổng đài tin nhắn 1408

Bắt đầu từ 00g00 ngày 19/8 đến hết 24g00 ngày 31/12/2019, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.