Thanh toán thủ tục hải quan, không dùng tiền mặt kể từ ngày 1/4

Kể từ ngày 1/4/2019, doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản vào ngân sách nhà nước bao gồm phí, lệ phí, nộp phạt… bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại.