‘Văn hóa ứng xử’ – Chủ đề chính của Giải báo chí mới được phát động

Với mục tiêu nhằm lan tỏa rộng rãi những giá trị tốt đẹp về văn hóa ứng xử trong cộng đồng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Giải báo chí với chủ đề “Văn hóa ứng xử”. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử.