Xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục giảm trong hai tháng đầu năm

Tính chung hai tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam đã giảm đến 14,4% so với cùng kỳ năm 2018...