Thủ tướng yêu cầu tháo 'barie' để thu hút đầu tư PPP

11/01/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu phản ánh về vấn đề cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

[Caption]

Tháo gỡ rào cản trong thu hút PPP (Ảnh: Internet) 

Trước đó, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital cho rằng "nguồn vốn từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước không thiếu, thị trường vốn Việt Nam khá lớn, các hình thức, phương án đầu tư cũng không thiếu, quan trọng nhất vẫn là cơ chế chưa đầy đủ để khơi thông, thu hút nguồn vốn này", "chừng nào còn cơ chế xin - cho, với nền kinh tế thị trường non trẻ thì không nên ngạc nhiên về vấn đề PPP còn chậm phát triển".

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng thu hút đầu tư PPP chưa được như kỳ vọng, đặc biệt là chưa hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, nếu không có cơ chế đột phá sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Trong đó có nguyên nhân từ sự chồng chéo giữa các luật và thiếu quy định rõ ràng về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án PPP.

Với nhu cầu thu hút đầu tư rất lớn, con đường để kêu gọi nhà đầu tư tham gia các dự án PPP đáng lẽ phải trải thảm đỏ, tuy nhiên không những chưa trải thảm, mà còn nhiều barie, rào cản do vướng bởi các luật...

Lê Thúy 

Theo thoibaokinhdoanh.vn