Thời gian đóng bảo hiểm y tế bị gián đoạn bao lâu vẫn được coi là liên tục?

21/02/2020 17:30

Chính sách - Thời gian đóng bảo hiểm y tế bị gián đoạn bao lâu vẫn được coi là liên tục?

Thời gian đóng bảo hiểm y tế bị gián đoạn bao lâu vẫn được coi là liên tục?. (Ảnh minh họa)

Gián đoạn bao lâu vẫn được tính là liên tục?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Lưu ý với một số trường hợp:

- Người tham gia BHYT được cơ quan cử đi công tác, học tập và làm việc ở nước ngoài hoặc thực hiện theo chế độ phu nhân, phu quân, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố/mẹ công tác nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài vẫn tính đóng BHYT.

- Người đi lao động ở nước ngoài về nước và tham gia BHYT trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh thì thời gian đóng BHYT trước khi đi vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT.

- Người lao động đang trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp mà có tham gia BHYT trước đó thì thời gian đó vẫn được tính là đã tham gia BHYT.

- Lực lượng quân đội, công an nhân dân khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia BHYT thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Như vậy, pháp luật đang tạo điều kiện tốt nhất để người tham gia BHYT có được thời gian đóng liên tục, trường hợp bất khả kháng sẽ chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 06 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên, với những ai đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi của họ của được nâng lên rất nhiều.

Cụ thể khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người dân sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám, chữa bệnh (hiện nay, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 95% hoặc 80% chi phí trong phạm vi được hưởng).

Từ ngày 1/1/2020, lương cơ sở áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,49 triệu đồng = 8,94 triệu đồng.

Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở áp dụng mức 1,6 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,6 triệu đồng = 9,6 triệu đồng.

Điều này đồng nghĩa, từ 1/7/2020, người bệnh phải thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn so với thời điểm hiện nay thì mới được hưởng quyền lợi nêu trên.

Thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo Thông báo 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018, người có đủ điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:

- Thẻ BHYT

- Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao)

- Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính)

Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia BHYT để được giải quyết.

Với quy định này có thể thấy, khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh nên lưu giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận để có căn cứ cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ đảm bảo quyền lợi cho mình.

Hoàng Mai

Nguồn https://www.nguoiduatin.vn/thoi-gian-dong-bao-hiem-y-te-bi-gian-doan-bao-lau-van-duoc-coi-la-lien-tuc-a466422.html