Kinh tế Trung Quốc định hình tăng trưởng chung Châu Á?

Enternews.vn Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tác động lớn đến kinh tế Châu Á vào năm 2019 khi nước này phải đối mặt với những thách thức bên trong và bên ngoài.