Bất đồng sâu sắc, APEC không tìm được tiếng nói chung

Enternews.vn Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) không đưa ra được tuyên bố chung.