Việt Nam sẽ ra sao giữa "làn đạn" Mỹ - Trung?

Enternews.vn Theo giới quan sát, với những gì đang diễn ra trong những tuần gần đây, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung kéo dài.