[Infographic] Ngoại giao Việt Nam - Hành trình của những nỗ lực bền bỉ

Enternews.vn Sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, Việt Nam đã ghi thêm một dấu mốc ấn tượng khi trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 với 192/103 phiếu.