Con đường nào vượt qua tâm "bão" thương mại Mỹ - Trung?

Enternews.vn Là một nền kinh tế nhỏ nhưng độ mở lớn, Việt Nam khó tránh khỏi những tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cách nào để vượt qua?