Apple và "vết hằn" của thương chiến!

Enternews.vn Trong lĩnh vực công nghệ, Apple là một đế chế vững mạnh, trường tồn không đối thủ suốt 10 qua. Nhưng, doanh thu của "siêu công ty" này đã bị sụt giảm, điều gì đang diễn ra?