Xuất khẩu thuỷ sản 8 tháng ước đạt 55% so với kế hoạch cả năm

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ hải sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản nước ta trong 8 tháng ước đạt 5,5 tỷ USD, tương đương 55% so với kế hoạch cả năm 2018 là 10 tỷ USD.