Mỹ - Trung và mâu thuẫn mang tính chất hệ thống

Enternews.vn Bất chấp những sự lạc quan gần đây về đàm phán thương mại Mỹ - Trung, sẽ thật ngây thơ khi nghĩ rằng một thỏa thuận về thương mại sẽ bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh lạnh.