Thủ tướng Anh và sức ép vô hình cận Brexit

Enternews.vn Chấp nhận thỏa thuận hoặc đối mặt nguy cơ không có Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra cảnh báo khi bà thực hiện nỗ lực cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu về Brexit