"Nhà đèn" miền Trung có tân Tổng Giám đốc

Sau khoảng 3 tháng kể từ ngày ông Trần Đình Nhân lên “ghế nóng” tập đoàn Điện lực Việt Nam , chiếc ghế Tổng Giám đốc EVNCPC chính thức có chủ mới.