Tín dụng năm 2019: Tiếp tục “siết” lĩnh vực rủi ro

Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ đầu năm cho các ngân hàng thương mại, đưa nợ xấu xuống dưới 2% và lãi suất, tỷ giá tiếp tục được điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô…, là những định hướng về chính sách tiền tệ năm 2019 vừa được ngành ngân hàng đưa ra.