Chân dung Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa

Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương – ông Nguyễn Hữu Nghĩa – vừa chính thức trở thành Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.