Truyền thông quốc tế nhận định TPBank có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Anh - Global Brands Magazine ấn tượng mạnh với khả năng đáp ứng dịch vụ ngân hàng 24/7 và nền tảng công nghệ hiện đại của TPBank so với các hệ thống ngân hàng khác nhau trên thế giới.