Giám sát chặt các giao dịch thẻ với Thế Giới Di Động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu theo dõi, giám sát chặt các thẻ và giao dịch thẻ liên quan trong vụ việc để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.