IFC bình chọn VPBank là một trong ba ngân hàng có dịch vụ dành cho các doanh nghiệp SME tốt nhất Châu Á

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ngày hôm qua đã được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vinh danh tại Diễn đàn Tài chính SME Toàn cầu là một trong ba ngân hàng có dịch vụ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tốt nhất Châu Á.