Tập đoàn Mai Linh hợp tác với LienVietPostBank cung cấp dịch vụ "ĐI TAXI - CHI VÍ VIỆT"

Ngày 16/01/2019 - tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức lễ ra mắt dịch vụ "ĐI TAXI - CHI VÍ VIỆT".