Sẽ sáp nhập cấp xã, huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

10/01/2019

Mới đây, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu cụ thể, năm 2019 sửa đổi, ban hành mới các quy định pháp luật trong đó có quy định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, rà soát, bổ sung hoặc ban hành quy định mới đảm bảo việc triển khai thống nhất, đồng bộ.

Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về cả hai tiêu chuẩn: diện tích tự nhiên và quy mô dân số. 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ)  Phan Văn Hùng thông tin tại hội nghị

Ngoài những đơn vị chưa đạt hai tiêu chuẩn nêu trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được phần lớn nhân dân đồng thuận.

Sắp tới Ủy ban Thường Quốc hội ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết 37-NQ/TW của Đảng. Sau đó, Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ sẽ dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. 

“Sau 8 ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và Cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021," Vụ trưởng Phan Văn Hùng nói.

Theo ông Phan Văn Hùng, Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu con số cụ thể nhưng theo Đề án Chính phủ trình thống kê từ các địa phương có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập. Ngoài ra, Nghị quyết cũng khuyến khích các địa phương sắp xếp thêm, tùy tình hình thực tế.

PV

Theo tbdn.com.vn