Sản phẩm chứng khoán mới sẽ có mặt trên thị trường trong quý II

07/04/2019

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại buổi họp báo quý I về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách chiều ngày 5/4, quy mô thị trường chứng khoán tính đến ngày 18/3 đạt trên 81% GDP, tăng 14% so với cuối năm 2018.

UBCK-4232-1554461156.jpg

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời cơ quan báo chí tại Họp báo quý I 

Trong quý I, Bộ Tài chính đã trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến 2020, định hướng đến 2025.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), ông Phạm Hồng Sơn, hiện tại Bộ Tài chính đang soạn thảo các văn bản liên quan đến điều lệ và quy chế thành lập Sở để trình phê duyệt.

UBCK cho biết, trong 3 tháng đầu năm, Bộ cũng tập trung phát triển sản phẩm phái sinh mới (chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai). Theo ông Sơn, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành xong. Và có thể triển khai trong quý II. "Bộ Tài chính sẽ thông tin tuyên truyền để các nhà đầu tư biết tham gia vào thị trường", ông Sơn cho hay.

Liên quan đến việc doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá (công ty đại chúng) chậm lên sàn, UBCK đã có những văn bản gửi công ty đại chúng để nhắc nhở tuân thủ các quy định về việc niêm yết các giao dịch trên thị trường chứng khoán. "UBCK sẽ công bố công khai danh sách các công ty đại chúng xuất phát từ doanh nghiệp nhà nước mà chưa lên sàn. Đồng thời UBCK đã thực hiện thành lập các tổ công tác xuống các doanh nghiệp tìm hiểu nguyên nhân chậm lên sàn", ông Sơn nói.

Về công tác xử phạt các công ty đại chúng chậm lên sàn, UBCK đã có những hình thức xử phạt và công bố các doanh nghiệp chậm niêm yết và đăng ký giao dịch, trường hợp xử phạt cao nhất là 350 triệu đồng.

"Đã có trường hợp một vài trường hợp công ty đại chúng chưa lên sàn xin tăng vốn, nhưng Bộ Tài chính áp dụng biện pháp mạnh là không đồng ý cho tăng vốn, phải lên sàn mới cho tăng vốn", ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ Tài chính cho biết, trong quý II sẽ tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ sửa Luật kinh doanh bảo hiểm 2020, theo dõi và hoàn thiện dự thảo nghị định về bảo hiểm vi mô tho ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Bộ sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp rà soát và đánh giá 2 năm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Liên quan đến chất lượng báo cáo kiểm toán, theo ông Sơn, báo cáo kiểm toán về mặt chất lượng đã có sự cải thiện. Các công ty kiểm toán đã áp dụng những chuẩn mực và thực hiện việc kiểm toán tương đối tốt. Quá trình rà soát báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nếu phát hiện có vấn đề sẽ mời các doanh nghiệp và công ty kiểm toán lên làm rõ. Thậm chí có những doanh nghiệp không cho phép thực hiện kiểm toán doanh nghiệp đại chúng.

Thanh Hoa

Theo thoibaokinhdoanh.vn