Phổ biến tình trạng tuỳ tiện điều chỉnh quy hoạch

27/05/2019

Trong ngày 27/5, Quốc hội dành trọn thời gian để nghe Đoàn giám sát của Quốc hội báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo báo cáo của Chính phủ, công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, toàn ngành Tài nguyên Môi trường của 48 tỉnh, thành phố cho thấy có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2 ha.

bo-truong-ha-3-2578-1558931611.jpg

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Trong đó, có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, với tổng diện tích là 60.332,1 ha. Ngoài ra còn có 732 dự án với diện tích là 7.488 ha đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai thực hiện dự án và 289 dự án với diện tích 12.632,9 đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất đã lâu nhưng không thực hiện.

Báo cáo cho biết, kết quả xử lý vi phạm tại 38 tỉnh trong số 48 tỉnh cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9 ha. Trong đó thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5 ha, gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5 ha;

Hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387.8 ha, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư do chậm làm thủ tục giao đất 732 dự án với diện tích 7.488 ha.

Đề cập đến tiến độ thực hiện các dự án theo quy hoạch và việc xử lý các dự án chậm tiến độ tại 4 thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Chính phủ cho biết các địa phương đã chủ động thu hồi để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, Hà Nội đã thực hiện 4.188 dự án với diện tích 13.462,49 ha. Từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2018 đã đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng.Từ năm 2010-2016, trên địa bàn có 2.571 dự án phải thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng; đã hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt tại 1.621 dự án, với tổng diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 8.060 ha (trong đó có 55 dự án, công trình trọng điểm của Chính phủ và Thành phố với diện tích thu hồi 3.571 ha đất).

Tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 - 2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 2.663,6 ha. Từ năm 2012 - 2017, xử lý đã huỷ bỏ quyết định thu hồi đất và giao, cho thuê đất đối với 108 dự án với diện tích 1.552 ha, điều chỉnh cắt giảm diện tích đối với 13 dự án với diện tích diện tích 78 ha và huỷ bỏ việc chấp thuận địa điểm đầu tư đối với 469 dự án với diện tích 4.362 ha.

Ngoài ra, trong năm 2017, 2018, đã rà soát phát hiện 218 dự án khác chậm triển khai với diện tích 182,8 ha.

Đối với Hải Phòng, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 đã giao đất cho thuê đất hơn 300 dự án với diện tích trên 5.000 ha. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng.

Chẳng hạn, từ 2016 đến nay đã phát hiện 247 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng với diện tích 2.219 ha.

Hiện Hải Phòng đã thu hồi 16 dự án với diện tích 253,4 ha; chấm dứt chủ trương đầu tư đối với 38 dự án với diện tích 552,1 ha...

Tại Đà Nẵng, đến nay đã thu hồi, bồi thường hơn 725 ha; giao đất, cho thuê đất trên 2.122 ha.

Riêng trong năm 2017 đã thu hồi đất của 19 dự án với tổng diện tích 161,6 ha; giao đất, cho thuê đất 571,8 ha; gia hạn thuê đất 75,6 ha; gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với 10 khu đất với tổng diện tích 68,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất 08 dự án với tổng diện tích 7,53ha.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết, vẫn còn tình trạng dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng như có 47 dự án chậm triển khai. Có 04 dự án thuộc bán đảo Sơn Trà đang chờ ý kiến của Thanh tra Chính phủ để xử lý và 11 dự án chậm tiến độ đang được địa phương kiểm tra xử lý theo quy định.

Thanh Hoa

Theo thoibaokinhdoanh.vn