Khởi tố Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy lừa bán 'sổ đỏ' chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

Ông Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy bị điều tra hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân để chiếm đoạt số tiền trên 80 tỷ đồng.