Nở rộ đăng ký mới doanh nghiệp BĐS

09/11/2018

So với cùng kỳ năm 2017, tính đến tháng 10/2018, số lượng doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới đạt khoảng 5,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 42,5%. Đây là khối doanh nghiệp có mức tăng mạnh mẽ nhất nếu xét về số lượng đăng ký mới.

Theo báo cáo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2018, cả nước có 13,0 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 41,9% về số doanh nghiệp và tăng 79,9% về số vốn đăng ký so với tháng trướcVốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 26,8%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 105 nghìn người, tăng 23,5%. 

Trong tháng, cả nước còn có 3.453 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,1% so với tháng trước; có 6.684 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.911 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.773 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 35,2%; có 1.771 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,2%.

Ngành BĐS đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa Internet.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 109.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.116 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7%. Nếu tính cả 2.045,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2018 là 3.161,1 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, còn có 27.935 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên hơn 137,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2018 là 924,8 nghìn người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 10 tháng năm nay, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới đạt 5,8 nghìn doanh nghiệp, chỉ chiếm 5,3% tổng số doanh nghiệp thành lập mới nhưng đạt mức tăng cực kỳ ấn tượng 42,5%. Tiếp đó là khối doanh nghiệp lưu trú và ăn uống: đăng ký mới 5,7 nghìn doanh nghiệp, chiếm 5,2% và đạt mức tăng 12,5%.

Số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới đang tăng trưởng rất ấn tượng. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, còn có 38,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 34,8%), tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; 14,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,9%), tăng 6%; 13,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 0,6%; 8,3 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 6,6%; 6,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 14,8%; Riêng khối doanh nghiệp vận tải, kho bãi có số doanh nghiệp đăng ký mới giảm 20,3%, chỉ đạt 3,9 nghìn doanh nghiệp, chiếm 3,6%.

Trong 10 tháng năm nay, một số vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 32,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% (vốn đăng ký đạt 325,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32,2%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 15,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,7% (vốn đăng ký 134,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 7,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 90,7 nghìn tỷ đồng, tăng 69,1%); Đông Nam Bộ 46,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,1% (vốn đăng ký 508,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3%). 

Các vùng còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Trung du và miền núi phía Bắc 4,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,6% (vốn đăng ký 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%); Tây Nguyên 2,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 2,3% (vốn đăng ký 18,3 nghìn tỷ đồng, giảm 8,6%).

Hồng Anh

Theo thoidai.com.vn