Vương Lão Kiện và Nattospes bị “tuýt còi”

Bộ Y tế khuyến cáo, sản phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện và sản phẩm Nattospes đang quảng cáo với nội dung sai quy định, không đúng sự thật trên các website.