Tây Nguyên: Trắng tay từ cây cà chua thân gỗ

Vì nghe đồn cây sachi – giống cây cà chua thân gỗ đem lại lợi nhuận khổng lồ, người dân Tây Nguyên “nô nức” trồng cây để nhận kết đắng vỡ mộng tiền tỷ.