"Kỳ phùng địch thủ" Boeing và Airbus: Cuộc chiến trên mây, "mèo nào cắn mỉu nào"?

Boeing và Airbus là một trong những cặp “kỳ phùng địch thủ” cạnh tranh quyết liệt nhất trong thế kỷ qua. Tuy nhiên mỗi hãng lại có một chiến lược, quan điểm kinh doanh riêng, rất khó để khẳng định kẻ thắng người thua trong cuộc chiến trên bầu trời hàng không thế giới.